СЪТРУДНИЧЕСТВО
Активно сътрудничество за провеждане на съвместни комплексни научни изследвания в Обсеваторията се създаде през 2004 г. между ЦЛВГ и Геофизичният институт /ГФИ/, Географският институт /ГИ/, Централната лаборатория по сеизмична механика и сеизмично инженерство /ЦЛСМСИ/ и Централната лаборатория по обща екология /ЦЛОЕ/ при БАН. Двустранно научно сътрудничество съществува между ЦЛВГ и Университета по архитектура, строителство и геодезия /УАСГ/, както и с катедри от Физическия факултет на Софийския университет – Астрономия, Метеорология и Геофизика, както и с ядрена техника и енергетика с Техническия университет.

 
 

НАУЧНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Обсерваторията на ЦЛВГ е включена в редица международни научноизследователски проекти и наблюдателни кампании в Европа и Средиземноморието. Това са EPOCH, EUREF, TECTOSCOPE, SELF II, UNIGRACE и други. Данните от провежданите наблюдения даде възможност на участващите институти да се включат в международни проекти, а именно COST, 7FP, LTP, RILA, проекти на ESF, NATO и Swiss NSF.