This site is created by mkotseva@cc.bas.bg, Last modified January 8, 2009
     
 
Геодезическа обсерватория „ПЛАНА” при ЦЛВГ се намира на 30 км. югоизточно от София на 1300 м надморска височина. Създадена е през 1969 г. като Станция за наблюдениe на изкуствени спътници на Земята по програма „ИНТЕРКОСМОС”. През 1983 г. е открита официално като геодезическа обсерватория „ПЛАНА” с монтирана апаратура за наблюдения на спътници и съвременна астрономо-геодезическа апаратура.
 
  Обсерваторията е оборудвана със зенитен телескоп, пасажен инструмент, лазерен далекомер, астролябия и камера AФУ-75. Намират се референтни GPS, гравиметрична и височинна точки, с които се осъществява връзката на националните геодезически системи с европейските. Контактите с други институти се свързва с монтираните акселерометър, сеизмограф, автоматична МТО станция, озонометър, модерна йоносферна станция, уреди за екологични изследвания. Разработи се и се извършва монтажа на радиотелескоп за наблюдение на слънчевата радиация и активност. Подготвя се реконструкцията на лазерен спътников далекомер в лидар с цел мониторинг на околната среда. Предстои включването на високоскоростна интернет връзка към сървър в ЦЛВГ, за получаване на нблюдателната информацията в реално време.